IMG_7682

MiljöpolicyKungsörs Skyltprodukter AB arbetar ständigt med att minska företagets påverkan på miljön.

Det sker genom att:

  • Vi följer och strävar efter att överträffa gällande miljölagstiftning och förordningar
  • Vi arbetar ständigt med att öka materialutnyttjandet och därmed minska spillprocenten
  • Det spill, metall och plast, som ändå blir skickas till återvinning
  • Vi arbetar ständigt med att minska företagets miljöfarliga avfall
  • De små mängder avfall som blir, lackrester och enstaka lysrör, skickas till destruktion på ett säkert sätt enligt gällande regler
  • Vi sopsorterar och lämnar till insamling
  • Vi samordnar transporter till och från företaget genom både aktivt inköpsarbete och leveransplanering.